Zapraszam do Kursu medycyny taktycznej zgodnej z wytycznymi TCCC realizowanego przez firmę SpecMedicalOps. Kurs trwa trzy dni, około 20h szkoleniowych, zajęcia realizowane w intensywny sposób z wykorzystaniem środków opatrunkowych i sprzętu ratowniczego zalecanego przez stowarzyszenie CoTCCC oraz środków pozoracji pola walki włącznie z użyciem broni ostrej, pojazdów, samochodów itp. Instruktorami są weterani misji zagranicznych z doświadczeniem bojowym i dużym doświadczeniem ratowniczym z amerykańską certyfikacją NAEMT TCCC.

W programie poziomy pierwszego zrealizujemy zagadnienia:

 

Dzień 1 

 

Sala wykładowa/treningowa1 Prezentacja kompleksowa wprowadzająca do zagadnień TCCC

 

Dzień 2

 

1 Zakładanie stazy taktycznej CAT

2 Stosowanie opatrunków polowych i hemostatycznych

3 Ewakauacja rannych w strefie pod ostrzałem

4 Proste metody udrażniania dróg oddechowych

5 Zabezpieczanie ran kl. piersiowej

6 Test „Dark Room” Symulacja ewakuacji medycznej w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych

 

Dzień 3 Teren ćwiczebny

 

1 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie bez ostrzału

2 Symulacje taktyczno/medyczne w strefach taktycznych

 

Realizacja z wykorzystaniem broni i amunicji, pojazdów, systemów radiowych, pozoracji pola walki i całego wyposażenia medycznego zgodnego z wytycznymi TCCC

 

Kurs realizowany wielokrotnie dla osób cywilnych jak i żołnierzy oraz całych pododdziałów wojskowych. Dedykowany dla wszystkich którzy są zainteresowani działaniami medycznymi w strefach niebezpiecznych, myślą o wyjeździe jako kontraktorzy w strefach wojennych lub katastrof na całym świecie, karierze jako ratownicy medyczni w wojsku.

Szkolenie certyfikowane z możliwością przydzielenia punktów edukacyjnych.

 

Zapewniamy:

- Sprzęt medyczny do realizacji zajęć

- Fantomy i trenażery

- Broń i Amunicję

- Ochronę oczu i uszu

- Sprzęt taktyczny (preferujemy by uczestnik posiadał własny, ale..)

- Opiekę instruktorską na każdym etapie zajęć

 

NIE zapewniamy:

- Posiłków na czas kursu

- Zakwaterowania

- Umundurowania osobistego

 

Jednak możemy w tym pomóc. W tym celu proszę o kontakt.

Oczekujemy że uczestnik ma na szkolenie własny:

- Mundur lub ubranie do zabrudzenia

- Notatnik i długopis

- Szpej taktyczny

- Zegarek

POWRÓT

Szkolenia strzeleckie B.L.O.S. 

 

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA STRZELECKIE ZGODNE Z WOJSKOWYM SYSTEMEM B.L.O.S. REALIZUJEMY W PROGRAMACH:

 

- PISTOLET PODSTAWOWY

- KARABIN AK PODSTAWOWY

- KARABIN AR PODSTAWOWY

- PISTOLET ZAAWANSOWANY

- KARABIN AK ZAAWANSOWANY

- KARABIN AR ZAAWANSOWANY

 

PROGRAM DEDYKOWANY DLA MEDYKÓW ZESPOŁÓW BOJOWYCH, PERSONELU MEDYCZNEGO, KONTRAKTOWCÓW I WSZYSTKICH INNYCH OSÓB JUŻ POSIADAJĄCYCH WYSZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA POMOCY NA POLU WALKI TCCC. W TYM KURSIE ZAJMIEMY SIĘ OPIEKĄ NAD RANNYM W DALSZYCH STREFACH TAKTYCZNYCH LUB PRZEDŁUŻAJĄCEGO SIĘ CZASU EWAKUACJI MEDYCZNEJ. SZKOLENIE REALIZOWANE W 3 DNI, 26H SZKOLENIOWYCH.

 

DZIEŃ1 1

 

- WYKŁAD PRZYPOMINAJĄCY 1 STREFA

- TRENING ZGRYWAJĄCY W RAMACH 1 STREFY TAKTYCZNEJ

 

DZIEŃ 2

 

2 STREFA TFC I EWAKUACJA MEDYCZNA MEDEVAC

3 TRENING CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANYCH

- RURKA NOSOWA, PRZYPOMNIENIE

- RURKA KRTANIOWA - MASKA KRTANIOWA

- I GEL

- KONIKOTOMIA

4 TRENING CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANYCH

- WKŁUCIE DOŻYLNE

- WKŁUCIE DOSZPIKOWE BIG

- WKŁUCIE DOSZPIKOWE IZO

- WKŁUCIE DOSZPIKOWE FAST

- PRZYGOTOWYWANIE PŁYNOTERAPII

5 FARMAKOLOGIA TCCC

6 DOKUMENTACJA, MEDEVAC, CCP

7 RESUSCYTACJA WYKŁAD

8 RESUSCYTACJA ĆWICZENIA- PRAKTYCZNE

9 TRENING CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANYCH W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

-DARK ROOM Z WYKORZYSTANIEM NVG

 

DZIEŃ 3

 

10 SYMULACJE W TERENIE

- NADANIE MEDEVAC I MIST

- ORGANIZACJA CCP

- BEZPIECZNEGO PUNKTU MEDYCZNEGO

- ORGANIZACJA RCS SQUAD

- MISJA WSPARCIA GRUPĄ RSC 

 

SYMULACJE Z UŻYCIEM OSTREJ I ŚLEPEJ AMUNICJI Z UŻYCIEM ŚRODKÓW POZORACJI POLA WALKI, FANTOMÓW PEŁNO POSTACIOWYCH I ZAAWANSOWANEGO SPRZĘTU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TAKTYCZNEGO ZGODNEGO Z WYTYCZNYMI COTCCC

 

Tactical Combat Casualty Care - CLS/CMC

Zapraszamy na szkolenie w standardach amerykańskiego stowarzyszenia NAEMT w zakresie CLS (Combat LifeSaver). Jest to kurs dedykowany dla osób bez wykształcenia medycznego w szerokim zakresie przygotowującego do udzielania pomocy w warunkach taktycznych w konfliktach zbrojnych. Nadający tytuł Ratownika Pola Walki we wszystkich krajach NATO. Wymagany przez praktycznie wszystkie firmy kontraktorskie zatrudniające w rejonach niebezpiecznych oraz mile widziane wręcz oczekiwane przez służby krajowe.

 

Kurs jest realizowany przez 5 dni zawiera 40h szkoleniowych. W tym zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne uczące umiejętności oraz symulacyjne. Do szkolenia zostaną wykorzystane wyroby medyczne rekomendowane przez stowarzyszenie CoTCCC jako właściwe do wykonywania później czynności realnych. Wykorzystujemy broń ostrą i pozoracyjną, środki pozoracji pola walki, fantomy i trenażery medyczne, środki łączności osobistej.

 

Całość zajęć realizujemy w obiekcie strzelnicy C4Guns w Łodzi na ulicy Piłsudskiego 141

Zapewniamy

- Realizacje zajęć zgodnie harmonogramem przewidzianym dla Kursu CLS (5 dni) i CMC (8dni)

- Opiekę medyczną i instruktorską

- Sprzęt medyczny, apteczki, sprzęt ewakuacyjny do zajęć praktycznych i symulacyjnych

- Ochronę oczu i uszu podczas zajęć z bronią

- Jest możliwość udostepnienia podstawowego wyposażenia taktycznego na czas zajęć

 

Pomagamy

 

- W organizacji akomodacji na czas kursu

 

Nie zapewniamy

 

- Wyżywienia na kursie- Noclegów

- Osobistego umundurowania

 

Oczekujemy że uczestnik ma na szkolenie własny:

 

- Mundur lub ubranie do zabrudzenia

- Notatnik i długopis

- Szpej taktyczny

- Zegarek

 

 

Realizujemy w grupach do 20 osób

Szkolenie ze współpracy ze śmigłowcem

Zajęcia o moderowanej tematyce współpracy ze śmigłowcem obejmujące zadania:

 

- Organizacji lądowiska

- Naprowadzania i przyjęcia śmigłowca na ziemi

- Podejście i odejście od śmigłowca

- Techniki desantowania

- zjazdy linowe z pokładu śmigłowca

- Ewakuacja rannych droga powietrzną Medevac

 

W zależności od potrzeb grupy szkoleniowej, dobieramy metody zajęć na ziemi i szkolenia poprzedzające, aby w sposób efektywny wykorzystać czas nalotu śmigłowca i realizować zadania.

Advanced Tactical Combat Medic

Tactical Combat Medic