Tactical Combat casualty Care 

CLS/CMC level

Zapraszamy na szkolenie w standardach amerykańskiego stowarzyszenia NAEMT w zakresie CLS (Combat LifeSaver). Jest to kurs dedykowany dla osób bez wykształcenia medycznego w szerokim zakresie przygotowującego do udzielania pomocy w warunkach taktycznych w konfliktach zbrojnych. Nadający tytuł Ratownika Pola Walki we wszystkich krajach NATO. Wymagany przez praktycznie wszystkie firmy kontraktorskie zatrudniające w rejonach niebezpiecznych oraz mile widziane wręcz oczekiwane przez służby krajowe.

 

Kurs jest realizowany przez 5 dni zawiera 40h szkoleniowych. W tym zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne uczące umiejętności oraz symulacyjne. Do szkolenia zostaną wykorzystane wyroby medyczne rekomendowane przez stowarzyszenie CoTCCC jako właściwe do wykonywania później czynności realnych. Wykorzystujemy broń ostrą i pozoracyjną, środki pozoracji pola walki, fantomy i trenażery medyczne, środki łączności osobistej.

 

Całość zajęć realizujemy w obiekcie strzelnicy C4Guns w Łodzi na ulicy Piłsudskiego 141

 

Zapewniamy:

 

- Realizacje zajęć zgodnie harmonogramem przewidzianym dla Kursu CLS (5 dni) i CMC (8dni)

- Opiekę medyczną i instruktorską

- Sprzęt medyczny, apteczki, sprzęt ewakuacyjny do zajęć praktycznych i symulacyjnych

- Ochronę oczu i uszu podczas zajęć z bronią

-tawowego wyposażenia taktycznego na czas Jest możliwość udostepnienia podszajęć

 

Pomagamy

 

- W organizacji akomodacji na czas kursu

 

Nie zapewniamy

 

- Wyżywienia na kursie- Noclegów

- Osobistego umundurowania

 

Oczekujemy że uczestnik ma na szkolenie własny:

 

- Mundur lub ubranie do zabrudzenia

- Notatnik i długopis

- Szpej taktyczny

- Zegarek

 

Realizujemy w grupach do 20 osób

Tactical Combat Medic

Zapraszam do Kursu medycyny taktycznej zgodnej z wytycznymi TCCC realizowanego przez firmę SpecMedicalOps. Kurs trwa trzy dni, około 20h szkoleniowych, zajęcia realizowane w intensywny sposób z wykorzystaniem środków opatrunkowych i sprzętu ratowniczego zalecanego przez stowarzyszenie CoTCCC oraz środków pozoracji pola walki włącznie z użyciem broni ostrej, pojazdów, samochodów itp. Instruktorami są weterani misji zagranicznych z doświadczeniem bojowym i dużym doświadczeniem ratowniczym z amerykańską certyfikacją NAEMT TCCC.

W programie poziomy pierwszego zrealizujemy zagadnienia:

 

Dzień 1 

 

Sala wykładowa/treningowa1 Prezentacja kompleksowa wprowadzająca do zagadnień TCCC

 

Dzień 2

 

1 Zakładanie stazy taktycznej CAT

2 Stosowanie opatrunków polowych i hemostatycznych

3 Ewakauacja rannych w strefie pod ostrzałem

4 Proste metody udrażniania dróg oddechowych

5 Zabezpieczanie ran kl. piersiowej

6 Test „Dark Room” Symulacja ewakuacji medycznej w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych

 

 

Dzień 3 Teren ćwiczebny

 

1 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie bez ostrzału

2 Symulacje taktyczno/medyczne w strefach taktycznych

 

Realizacja z wykorzystaniem broni i amunicji, pojazdów, systemów radiowych, pozoracji pola walki i całego wyposażenia medycznego zgodnego z wytycznymi TCCC

 

Kurs realizowany wielokrotnie dla osób cywilnych jak i żołnierzy oraz całych pododdziałów wojskowych. Dedykowany dla wszystkich którzy są zainteresowani działaniami medycznymi w strefach niebezpiecznych, myślą o wyjeździe jako kontraktorzy w strefach wojennych lub katastrof na całym świecie, karierze jako ratownicy medyczni w wojsku.

Szkolenie certyfikowane z możliwością przydzielenia punktów edukacyjnych.

 

Zapewniamy:

 

- Sprzęt medyczny do realizacji zajęć

- Fantomy i trenażery

- Broń i Amunicję

- Ochronę oczu i uszu

- Sprzęt taktyczny (preferujemy by uczestnik posiadał własny, ale..)

- Opiekę instruktorską na każdym etapie zajęć

 

NIE zapewniamy:

 

- Posiłków na czas kursu

- Zakwaterowania

- Umundurowania osobistego

 

Jednak możemy w tym pomóc. W tym celu proszę o kontakt.

Oczekujemy że uczestnik ma na szkolenie własny:

 

- Mundur lub ubranie do zabrudzenia

- Notatnik i długopis

- Szpej taktyczny

- Zegarek

Szkolenia strzeleckie

 B.L.O.S. 

Zapraszamy na zajęcia strzeleckie zgodne z wojskowym systemem B.L.O.S.

 

Realizujemy w programach:

 

- Pistolet Podstawowy

- Karabin AK Podstawowy

- Karabin AR Podstawowy

- Pistolet Zaawansowany

- Karabin AK Zaawansowany

- Karabin AR Zaawansowany

 

Advanced Tactical Combat 

Medic

Program dedykowany dla medyków zespołów bojowych, personelu medycznego, kontraktowców i wszystkich innych osób już posiadających wyszkolenie z zakresu udzielania pomocy na polu walki TCCC. W tym kursie zajmiemy się opieką nad rannym w dalszych strefach taktycznych lub przedłużającego się czasu ewakuacji medycznej. Szkolenie realizowane w 3 dni, 26h szkoleniowych.

 

DZIEŃ1

 

- Wykład przypominający 1 strefa

- Trening zgrywający w ramach 1 strefy taktycznej

 

DZIEŃ 2

 

2 Strefa TFC i ewakuacja medyczna MEDEVAC

3 Trening Czynności Zaawansowanych

- Rurka Nosowa, Przypomnienie

- Rurka Krtaniowa - Maska Krtaniowa

- I Gel

- Konikotomia

4 Trening Czynności Zaawansowanych

- Wkłucie Dożylne

- Wkłucie Doszpikowe BIG

- Wkłucie Doszpikowe IZO

- Wkłucie Doszpikowe FAST

- Przygotowywanie Płynoterapii

5 Farmakologia TCCC

6 Dokumentacja, MEDEVAC, CCP

7 Resuscytacja Wykład

8 Resuscytacja Ćwiczenia- Praktyczne

9 Trening czynności zaawansowanych w warunkach ograniczonej widoczności

-Dark Room z wykorzystaniem NVG

 

DZIEŃ 3

 

10 Symulacje w terenie

- Nadanie MEDEVAC i MIST

- Organizacja CCP

- Bezpiecznego punktu medycznego

- Organizacja RCS Squad

- Misja Wsparcia Grupą RSC

 

Symulacje z użyciem ostrej i ślepej amunicji z użyciem środków pozoracji pola walki, fantomów pełno postaciowych i zaawansowanego sprzętu ratownictwa medycznego i taktycznego zgodnego z wytycznymi COTCCC

Szkolenie ze współpracy ze śmigłowcem

Zajęcia o moderowanej tematyce współpracy ze śmigłowcem obejmujące zadania:

 

- Organizacji lądowiska

- Naprowadzania i przyjęcia śmigłowca na ziemi

- Podejście i odejście od śmigłowca

- Techniki desantowania

- zjazdy linowe z pokładu śmigłowca

- Ewakuacja rannych droga powietrzną Medevac

 

W zależności od potrzeb grupy szkoleniowej, dobieramy metody zajęć na ziemi i szkolenia poprzedzające, aby w sposób efektywny wykorzystać czas nalotu śmigłowca i realizować zadania.