ZAREZERWUJ

ZAREZERWUJ

 

 

- wykład

- wykład

- wykład, pokaz, ćwiczenia

- wykład, pokaz, ćwiczenia

 

- wykład

- ćwiczenia

- ćwiczenia

 

- wykład

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

 

- wykład

 

 

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- ćwiczenia

 

- wykład

 

- wykład

 

- wykład

 

- wykład

 

- ćwiczenia

Koszt organizacji 5000 zł dla maksymalnie 20 osób

Wariant 2 Czas 15h 2 dni

 

1.    - Umocowanie prawne 1 pomocy w Polsce

        - Informacje wstępne     

        - Badanie podstawowe poszkodowanego 

        - Pozycja bezpieczna

 

2.     - Resuscytacja informacje wstępne

         - Resuscytacja dorosłych

         - Resuscytacja z AED

 

3.     - Rany i krwotoki, sposoby postępowania

         - Bandażowanie kości długich

         - Bandażowanie stawów

         - Bandażowanie głowy

         - Stabilizacja ciał obcych w pacjencie

 

4.     - Złamania, zwichnięcia, skręcenia

 

5.     Metody ewakuacji rannych:

         - Chwyty transportowe

         - Wyciąganie z samochodu

         - Reakcja przy wypadku komunikacyjnym

 

6.     -  Zagrożenia życia internistyczne

7.     -  Zagrożenia życia chirurgiczne

8.     -  Zagrożenia życia środowiskowe

9.     -  Zagrożenia życia neurologiczne

10.   -  Inscenizacje treningowe, symulacje

 

 

- wykład

- wykład

- wykład, pokaz, ćwiczenia

- wykład, pokaz, ćwiczenia

 

- wykład

- ćwiczenia

- ćwiczenia

 

- wykład

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

 

- wykład

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

- pokaz, ćwiczenia

Koszt organizacji 2.500 zł dla maksymalnie 20 osób

Wariant 1 Czas 5-6 godzin 1 dzień

 

1.   - Umocowanie prawne 1 pomocy w Polsce

       - Informacje wstępne

       - Badanie podstawowe poszkodowanego

       - Pozycja bezpieczna

 

2.   - Resuscytacja informacje wstępne

       - Resuscytacja dorosłych

       - Resuscytacja z AED

 

3.   - Rany i krwotoki, sposoby postępowania

       - Bandażowanie kości długich

       - Bandażowanie stawów 

       - Bandażowanie głowy

       - Stabilizacja ciał obcych w pacjencie

 

4.   - Złamania, zwichnięcia, skręcenia

       - Stabilizacja kończyn szynami Kramera

       - Stabilizacja kończyn szynami Sam-splint

       - Urazy kręgosłupa, kołnierz ortopedyczny

Kurs certyfikowany, w amerykańskim stowarzyszeniu NAEMT w dwóch wariantach:

Kurs Pierwsza Pomoc 

ZAREZERWUJ

 

 

- wykład/dyskuja

 

 

 

- ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia praktyczne

- pokaz, ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia praktyczne

- Symulacja medyczna w skrajnie trudnych warunkach zewnętrznych

 

 

 

- ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia praktyczne

Koszt realizacji 1000 zł od osoby

dla grupy maksymalnie 20 osób

Dzień 1

 

1 Prezentacja kompleksowa wprowadzająca do zagadnień TCCC.

 

Dzień 2

 

1 Zakładanie stazy taktycznej krępulcowej/ Rathet  w strefie pod ostrzałem.

2 Zakładanie stazy taktycznej w strefie opieki polowej.

3 Stosowanie opatrunków polowych i hemostatycznych (wound packing).

4 Proste metody udrażniania dróg oddechowych.

5 Zabezpieczanie ran kl. Piersiowej.

6 techniki ewakuacji w strefie pod ostrzałem.

7 Test „Dark Room”.

 

Dzień 2 Teren ćwiczebny

 

1 Ewakuacja rannych różnymi metodami w strefie bez ostrzału.

2 Symulacje taktyczno/medyczne w strefach taktycznych.

Realizacja z wykorzystaniem broni i amunicji, pojazdów, systemów komunikacji radiowej, pozoracji pola walki i całego wyposażenia medycznego zgodnego z wytycznymi amerykańskiego stowarzyszenia Tactical Combat Casualty Care. 

Do wykonania w jeden weekend od piątku popołudniu do niedzieli popołudniu.

Kurs NAEMT ASM (all services members)

ZAREZERWUJ

Program Kurs NAEMT TCCC CLS

Koszt organizacji 1900 zł od osoby.

Program szkolenia ze względu na jego rozmiar załączam w osobnym załączniku.

Szkolenie certyfikowane przez amerykańskie stowarzyszenie NAEMT, CLS jest najwyższym profilem szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego, honorowane praktycznie na całym świecie, we wszystkich wojskach NATO. 

Program szkolenia jest ułożony na 5 dni szkoleniowych, 40 godzin. 
Zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym

Kurs NAEMT TCCC CLS (combat lifesaver)

ZAREZERWUJ

Koszt realizacji 6000 zł dla grupy maksymalnie 20 osób

Krótki program uświadamiający problematykę tamowania masywnych krwotoków u pacjenta urazowego. 

Jako bazowy amerykański program w odpowiedzi na incydenty z bronią palną oraz aktywnymi strzelcami. 

Dla nas problem krwotoków i urazów jest bardziej częsty niż resuscytacji. 

Realizujemy w formie stacji praktycznych, tamowania krwotoków z kończyn oraz miejsc niedostępnych dla opasek zaciskowych.


Czas trwania 5-7h 

Szkolenie medyczne „Stop the Bleed”

ZAREZERWUJ

Koszt realizacji 900 zł od osoby dla grupy maksymalnie 20 osób

Dzień 1

 

1. Wstęp do TECC

2. Strefy zagrożenia

3. Techniki ratujące : techniki ewakuacyjne, aplikacja opaski zaciskowej (krępulcowej i niekrepulcowej)

4. Strefa bez bezpośredniego zagrożenia, badanie pacjenta i tamowanie masywnych krwotoków

5. Reocena interwencji w strefie bez bezpośredniego zagrożenia

6. Interwencje zatrzymujące krwotoki

7. interwencje podtrzymujące drożność dróg oddechowych

8. Interwencje zabezpieczające oddychanie

9. Interwencje zaawansowane zabezpieczające drogi oddechowe, oddychanie i krążenie. Ocena wstrząsu

 

Dzień 2

 

1. Rozważania o zabezpieczeniu przed hipotermią

2. Zaawansowana ewakuacja w strefie względnie bezpiecznej

3. Segregacja rannych

4. Administracja lekami przeciwbólowymi

5. Symulacja postepowania w trzech strefach opieki

Szkolenie certyfikowane przez NAEMT , dedykowane dla wszystkich osób w świecie cywilnym w celu nauczenia reakcji na zagrożenia terrorystyczne, aktywnych strzelców, katastrofy masowe. 

Program medycyny taktycznej w wydaniu dla służb mundurowych na terenie ziemi własnej.

Szkolenie trwa 2 dni

Kurs NAEMT TECC

ZAREZERWUJ

Szkolenie realizowane na zasadach przyjętych nowymi wytycznymi w wojsku polskim, certyfikowane i honorowane przez instytucje i jednostki wojskowe. Realizowane w poziomach wyszkolenia i w wersjach na pistolet centralnego zapłonu i karabin centralnego zapłonu.


Koszt od 4000 (pistolet podstawowy) dla grupy 5 osobowej


Koszt od 6000 (karabin podstawowy) dla grupy 5 osobowej


Szkolenie strzeleckie BLOS

ZAREZERWUJ

Szkolenie podstawowe mające na celu wykształcić działanie pojedynczego żołnierza, działanie wzajemne pary żołnierzy (Buddy Team), oraz działanie małego pojedynczego zespołu minimalnie 4 osobowego. 

W zakresie poruszania się, koordynacji ruchu taktycznego, reakcji na kontakt z nieprzyjacielem. 

Realizowane w 3 dni szkoleniowych, wymaga wyposażenia uczestników w mundury podstawowy sprzęt taktyczny i atrapy broni. 

Może być realizowane z użyciem ostrej broni i ślepej amunicji dla grup powtarzające szkolenie lub posiadające już kilka innych szkoleń np., BLOS i TCCC


Koszt organizacyjny 7 000 zł dla grupy 20 – 30 osób

Szkolenie z zakresu taktyki drużyny piechoty

ZAREZERWUJ

Szkolenie średnio zaawansowane mające na celu wykształcić działanie zespołu w zakresie pokonywania terenu metodami taktycznymi, maskowania sprzętu broni i osób, prowadzenie obserwacji terenu, budowy i organizacji bazy przejściowej, podstawowe zasady nawigacji w terenie z wykorzystaniem busoli i mapy, oraz nawigacji GPS w wojskowym systemie prostokątnych płaskich UTM, składanie meldunków i raportów droga radiową SPOTREP/SITREP.

Szkolenie do realizacji w 3 dni szkoleniowe z bytowaniem w terenie przygodnym. 

Opanowanie zagadnień wymaga od uczestnika ukończenia Szkolenia drużyny piechoty.


Koszt organizacyjny 7000 zł dla grupy 20-30 osób

Szkolenie z zakresu działania drużyny zwiadowczej

ZAREZERWUJ

Szkolenie ma za zadanie wykształcić umiejętność działania zespołowego poruszania się taktycznego w budynkach i poza nimi w obszarach miejskich. Wypada by uczestnicy ukończyli szkolenie taktyki drożyny piechoty.


 - Metody podejścia pod obiekt

 - Pokonywanie korytarzy

 - Pokonywanie drzwi

 - Pokonywanie klatki schodowej

 - Działanie z wykorzystaniem pirotechniki

- Działanie z wykorzystaniem tarcz i technik breczerskich


Koszt organizacyjny 3000 zł od osoby dla grupy 20 osób (szkolenie 4 dni)

Szkolenie z zakresu Taktyki w terenie zurbanizowanym (MOUT/CQB)

ZAREZERWUJ

Ma za zadanie przybliżyć zasady współpracy ze statkiem powietrznym w środowisku taktycznym. Dla małych zespołów szturmowych. Zajęcia prowadzone 3 dni szkoleniowe, dnia 1 i 2 zajęcia teoretyczne i ćwiczenia przygotowawcze, alpinistyczne , 3 dnia praktyka ze statkiem powietrznym. 


W realizacji :

- Zasady bezpieczeństwa przy pracy na statku powietrznym

- Metody desantu z przyziemienia różnymi szykami taktycznymi

- Organizacja lądowiska

- Naprowadzanie śmigłowca na lądowisko


Realizujemy to szkolenie w oparciu o śmigłowiec typu Bolkow na zasadach działania bojowego. 

Na lądowisku w Radomiu. Każdy uczestnik spędza 15-20 minut w powietrzu.


Koszt organizacji 3000 zł od osoby. Maksymalna grupa 12 osób


Szkolenie desantowe

ZAREZERWUJ

Szkolenie z zakresu działania na łodziach w warunkach morskich.


Realizujemy:

- Sposoby wsiadania i opuszczania łodzi motorowej

- Abordaż z wykorzystaniem drabinki speleo

- Techniki przeżycia na morzu, w skafandrze ratunkowym i tratwie ratunkowej

- Intro nurkowe

- Technika szturmu na statek z łodzi motorowych

- Ewakuacja rannych z pokładu statku na łódź motorową

- Organizacja punktu przejęcia rannych i desantu grupy szturmowej na brzegu morskim


Całość szkolenia realizowany w Gdańsku na morzu bałtyckim i basenie nurkowym o głębokości 5 metrów. 

Z wykorzystaniem broni ostrej i ślepej amunicji, środków pozoracji pola walki. Instruktorami są byli operatorzy Formozy. 

Szkolenie rozłożone na 4 dni szkoleniowe.


Koszt udziału 3000 zł od osoby w maksymalnie 20 osobowej grupy

Szkolenie niebieskiej taktyki

ZAREZERWUJ

Warsztaty w postaci seminarium z tematu bardzo gorącego ostatnio mianowicie FAST USG. 

Na warsztatach będziemy mogli zapoznać się ze wskazaniami użycia i korzyściami diagnostycznymi, szybkiego wykrycia stanów zagrożenia życia u pacjentów urazowych za pomocą ultrasonografii. 


W ramach zajęć zrealizujemy:


1 Wstęp do USG w opiece przedszpitalnej

2 Techniki wykonywania szybkiej diagnostyki ultrasonograficznej

3 Przedstawienie w materiałach prezentacyjnych stanów pourazowych

4 Trening w wykonaniu USG na żywym modelu

5 Dyskusja i refleksje nad wprowadzaniem USG w zespołach i oddziałach ratowniczych


Zajęcia trwają 8h


Koszt udziału w warsztatach: 400 zł od osoby

Kurs FAST USG